YETERLİLİKLER
Geleneksel El Sanatları1-Yöresel kültürlerin sanata dönüştürülmesi, ürün olarak karşımıza çıkışı, hikayeleri ve günümüz atmosferinde bu ürünlerin tekrar üretebilme becerisi2-Üretmiş oldukları ürünleri koruma metotları ve karşılarına çıkmış olan eski eserleri onarma becerisi kazandırılması3-Temel Sanat Eğitim esaslarından olan renk, çizgi, doku ve tasarım esaslarını kavrama becerisi4-Seramik çamurunu şekillendirme ve tasarlama, tasarımlarını ürün olarak ortaya koyabilme becerisi kazandırma5-Seçmiş oldukları meslek ile ilgili bilgi ve donanımlarının artması için araştırmalarında görmüş oldukları eserlerden faydalanma ve bu bilgiyi yeni tasarımlarında kullanma becerisinin kazandırılması6-Öğrenilen Geleneksel Türk motiflerin orijinal tasarımlar yapılarak kumaş üzerine farklı materyallerle uygulama becerisinin kazandırılması7-Geleneksel El Sanatlarından olan Tezhip, Çini, Ebru, Hat sanatlarında ortaya konmuş orijinal eserlerden uygulamalar yapma, yeni tasarımlar hazırlama ve uygulama becerisinin kazandırılması8-Farklı materyallerle takı tasarımı yapma ve uygulama becerisi kazandırma9-Cam kesimi, farklı formlar ve yeni ürünler tasarlanarak uygulanması, vitray tasarlama ve uygulama becerisi kazandırılması10-Ahşap ürün tasarımı ve uygulama (boyama, oyma ) becerisi kazandırılması Öğrenilen Geleneksel El Sanatları hakkındaki bilgilerinin dekoratif ve süs eşyaları üretimi konusunda ürünler tasarlama becerisi kazandırma